Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla Vaillant patří k nejúčinnějším ve své třídě. Pracujeme s nejlepšími technologiemi.


Tepelná čerpadla
Vzduch Voda

Tepelné čerpadlo vzduch voda využívá tepla obsaženého v okolním vzduchu. Inovativní řešení spojuje výhody tepelných čerpadel vzduch voda a země voda.

Tepelná čerpadla
Země Voda

Tepelná čerpadla Vaillant země/voda využívají tepla ze zemního vrtu, plošného kolektoru nebo podzemní vody. Stálá teplota podloží zajišťuje vyrovnaný výkon po celý rok.

Zásobníkové ohřívače
teplé vody

Zásobníkové ohřívače teplé vody jsou určeny pro tepelná čerpadla vzduch voda i země voda s výkonem do 14 kW. Všechny zásobníky se snadno integrují do systému.

Zásobníkové ohřívače
otopné vody

Speciální akumulační systém allSTOR napomáhá zvýšit úspory celého topného systému. Snižuje především spotřebu primární energie.

Jednotky pro akumulační
zásobníky allSTOR

Jednotka pro ohřev TUV čerpá teplo z akumulačního zásobníku allSTOR. Tepelná energie je předávána do TUV prostřednictvím deskového výměníku průtokovým způsobem.